Υπάλληλο στο Τμήμα Μισθοδοσίας ζητά ο Όμιλος Εταιρειών ΑΒΑΞ

  • ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.


ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Υπάλληλο τμήματος μισθοδοσίας
για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ


Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ (έλεγχος, υποβολή, και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»)
• Συλλογή και καταχώρηση στοιχείων απασχόλησης (παρουσιολόγια με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων αδειών))
• Έκδοση μισθοδοσίας, αποστολή ΑΠΔ
• Διεκπεραίωση διαδικασιών τμήματος προσωπικού (Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις, αποχωρήσεις, δανεισμού, απόσπασης εργαζομένων στο εξωτερικό, προγράμματα εργασίας, μεταβολές ωραρίων, κλπ.)
• Διαχείριση αδειών και ασθενειών
• Διαχείριση αρχείων εργαζομένων
• Παρακολούθηση και αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ (κατεύθυνση λογιστική, HR, διοίκηση επιχειρήσεων)
• Γνώση του προγράμματος Scan HRMS της Epsilonnet
• Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
• Πολύ καλή γνώση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»
• Γνώση Η/Υ, MS Office (Excel – Word – Outlook)
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
• Επαγγελματική συμπεριφορά, ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου για την τήρηση αυστηρών προθεσμιών
• Ομαδικό πνεύμα
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε Τμήμα Προσωπικού και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο τουλάχιστον 3 ετών.


Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPAYRSP24 στον παρακάτω σύνδεσμο:


https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/3e8x
ή στο hrcv@avax.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις