Ξεκινά ο δημοτικός λαχανόκηπος του Δήμου Τρίπολης

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Τρίπολης, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα λειτουργήσει και φέτος στον ίδιο χώρο, στην περιοχή «Αρσενέικα» του Δήμου Τρίπολης.

Στους ενδιαφερόμενους θα παραχωρηθούν αγροτεμάχια μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους (31/12/2024), με συμβολικό τίμημα είκοσι (20) ευρώ.

(Η είσπραξη του συμβολικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την συμπλήρωση της αίτησης.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Τρίπολης (Νέο Δημαρχείο Τρίπολης, Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, 2ος όροφος.)

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την κατάθεση των αιτήσεών σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους υπαλλήλους εργάσιμες ημέρες και ώρες:
κα. Ψιμάρνη Π., 2713 600427
κ. Σπηλιωτόπουλο Η. 2713 610430