ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης: Και δεύτερη Φαρμακοβιομηχανία στα …σκαριά!

Και ο Όμιλος Εταιρειών ELPEN ξεκίνησε την ανέγερση νέας, μετά την DEMO A.E., Φαρμακοβιομηχανίας στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, όπως φαίνεται και από τις ανωτέρω φωτογραφίες.

Και, βέβαια, ακολουθούν άλλες δύο ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που αναζητούν μεγάλα οικόπεδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ενδιαφέρον, πρωτίστως έχει επιδείξει ο Όμιλος Γιαννακόπουλου, η γνωστή ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ενώ και άλλος όμιλος εταιρειών βρίσκεται ήδη σε συμφωνία με ιδιοκτήτη μεγάλης οικοπεδικής έκτασης εντός ΒΙ.ΠΕ.

Σχετικές δημοσιεύσεις