Τοποθετήθηκαν Μωβ Κάδοι ανακύκλωσης ρουχισμού στη Μεγαλόπολη

Τοποθετήθηκαν την Παρασκευή 15 Μαρτίου) στην πόλη της Μεγαλόπολης 9 Μωβ κάδοι ανακύκλωσης, στους οποίους οι πολίτες μπορούν να ρίξουν: Ρούχα, Παπούτσια, Λευκά Είδη και Τσάντες.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ξεκινάει συνεργασία με την εταιρία RECYCOM η οποία αναλαμβάνει να μαζεύει τα είδη που θα ρίχνουν οι πολίτες στους Μωβ κάδους.

Πώς μαζεύονται τα ρούχα;

Τα ρούχα μαζεύονται τακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό της RECYCOM και αποθηκεύονται στις αποθήκες της εταιρίας για σκοπούς διαχείρισης.

Μετά από διαλογή, τα καλύτερα σε ποιότητα ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές, τα κοινωνικά παντοπωλεία ή άλλους οργανισμούς.

Περαιτέρω ο ρουχισμός διατίθεται για την κάλυψη βασικών αναγκών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι φυσικές καταστροφές.

Το υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται στα συνεργαζόμενα Κέντρα Ανακύκλωσης (λόγω έλλειψης εργοστασίου διαχείρισης των κλωστοϋφαντουργικών υλικών στην Ελλάδα) με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού.

Τα ρούχα, τα παπούτσια ή τα άλλα υφασμάτινα προϊόντα θα πρέπει να είναι καθαρά, μπορείτε να τα βάλετε σε πρόχειρες σακούλες και στους κάδους υπάρχει σημείο υποδοχής με μια χειρολαβή στην οποία βάζετε την τσάντα και την σπρώχνεται πάνω για να πέσουν τα πράγματα στον κάδο.

Τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι Μωβ Κάδοι στη Μεγαλόπολη είναι:
1ο Δημοτικό σχολείο
2ο Δημοτικό σχολείο
3ο Δημοτικό σχολείο
4ο Δημοτικό σχολείο
Πλατεία Ηρώων
Κέντρο Υγείας
Οδός Αρχαίου θεάτρου 48
Είσοδος Ανοικτού Γηπέδου Μεγαλόπολης
Λαϊκή Αγορά
Για τον Δήμο Μεγαλόπολης
Ο Αντιδήμαρχος
Βασίλειος Κουρουνιώτης

*Μωβ κάδοι ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν και στην Τρίπολη, ύστερα από το 30/10/2023 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και της εταιρείας «RECYCOM».
Συνολικά θα τοποθετηθούν δωρεάν από την παραπάνω εταιρεία τριάντα πέντε (35) μωβ κάδοι εναπόθεσης ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών ένδυσης και υπόδησης εντός του Δήμου και η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή (αναλώσιμα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κ.ά.), την αποκομιδή και την τελική διάθεση των υλικών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης πρόκειται ν’ αποφανθεί κατά τη συνεδρίαση (19 Μαρτίου 2024), για τα 35 σημεία που προτείνονται.

Σχετικές δημοσιεύσεις