Το πρώτο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων είναι γεγονός

Στη χώρα μας το 90% τον απασχολούμενων στον Τουρισμό, αφορά στα καταλύματα και στην εστίαση, με τεράστια έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών λόγω της παντελούς απουσίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ξενοδοχειακό κλάδο.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Ξενοδοχείων – Executive MBA in Hotel Management» είναι το μοναδικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα:
• με απόλυτη εξειδίκευση στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και όχι σε γενικά επιστημονικά πεδία του τουρισμού
• με ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό, με πολυετή διδακτική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο
• με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας στον ξενοδοχειακό κλάδο
• σε ισχυρή διασύνδεση με την ξενοδοχειακή αγορά εργασία


Επενδύστε στην εκπαίδευσή σας και αναβαθμίστε την επαγγελματική σας εξέλιξη.


Περισσότερες πληροφορίες στο www.HotelMBA.gr


Κων/νος Μαρινάκος
Πρόεδρος Τουριστικού
Οργανισμού Πελοποννήσου
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχετικές δημοσιεύσεις