Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Eunice

Μία νέα εποχή ξεκινάει για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αφού από την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 είναι και επίσημα μέλος της οικογένειας των ευρωπαϊκών συμμαχιώνπανεπιστημίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία EUNICE, the European University for Customised Education, που έχει πλέον ως μέλη της 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια – ανάμεσά τους και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – επιλέχθηκε για να συνεχίσει την ανάπτυξή της (https://eunice-university.eu).


Με όραμα το μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς και ερευνητές σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τα πανεπιστήμια –μέλη της EUNICE αποσκοπούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια, να προωθήσουν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ του προσωπικού, να προωθήσουν τη διεπιστημονική έρευνα και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν περιφερειακά κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα.


Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στοχεύει να επιτύχει τους παραπάνω στόχους:
• Με τη δυνατότητα ανάπτυξης όχι μόνο ακαδημαϊκών αλλά και ευρύτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων
• Μέσω της προώθησης της βιωματικής μάθησης και κινητικότητας
• Με την ανάπτυξη ερευνητικών γεφυρών ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλη την ομάδα που εργάσθηκε για το σκοπό αυτό και τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την εξωστρεφή ανάπτυξη και πορεία του Ιδρύματος προσδοκώντας την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου.

DAVID S. BUSTAMANTE 27/09/2022 SANTANDER/ CANTABRIA Asamblea general de EUNICE


Η συμμαχία EUNICE σε αριθμούς:
10 Πανεπιστήμια
10 χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Φιλανδία)
1000 προγράμματα σπουδών
15.000 άτομα προσωπικό
150.000 φοιτητές/τριες
60 σχολές

Σχετικές δημοσιεύσεις