Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης προσκαλεί εθελοντές για το ΚΑΠΗ Τρίπολης

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ που επιθυμούν να προσφέρουν το διαθέσιμο χρόνο τους και να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του Κ.Α.Π.Η. που επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών συμβάλλοντας σε μια ζωή υψηλής ποιότητας και αξιοπρέπειας για τους ηλικιωμένους.

Αξιοποιώντας την κύρια ιδιότητα του ατόμου να μετέχει σε ομάδες οργανώνονται ομάδες ενδιαφερόντων όπου δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. για βιολογική και πνευματική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, δημιουργική απασχόληση.


Οι εθελοντές θα λειτουργούν με την συνεχή συνεργασία και υποστήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού του Κ.Α.Π.Η.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες εθελοντές/ όντριες μπορούν να ενημερωθούν για επιμέρους θέματα αλλά και να θέσουν τις προτάσεις τους στα γραφεία του Κ.Α.Π.Η. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 31.


Υπεύθυνος υπάλληλος: κ. Έλενα Τριάντου
Κοινωνική Λειτουργός Κ.Α.Π.Η.
Τηλ. επικοινωνίας 2710243747

Σχετικές δημοσιεύσεις