Το κτίριο του πρώην ταπητουργείου στον Άγ. Πέτρο Κυνουρίας μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Επανάχρηση εμβληματικού κτιρίου ταπητουργείου Αγίου Πέτρου» προϋπολογισμού 2.155.120,01€ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Η παραπάνω ένταξη έγινε μόλις ένα μήνα από την υποβολή της πρότασης, πράγμα που αποδεικνύει την πληρότητα του φακέλου.
Το έργο αφορά την μετατροπή του πρώην ταπητουργείου Αγίου Πέτρου σε κέντρο πολιτισμού και πολλαπλών χρήσεων με στόχο την στήριξη της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής τόσο του χωριού όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Η επανάχρηση και αξιοποίηση του ταπητουργείου είναι ένα έργο που η κοινωνία του Αγίου Πέτρου το περίμενε αρκετά χρόνια και σήμερα γίνεται πραγματικότητα.
Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει, στο Κοινοτικό κατάστημα Αγίου Πέτρου, η αναλυτική παρουσίαση της μελέτης και του έργου που θα υλοποιηθεί προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες.
Ευχαριστούμε όλους όσους πίστεψαν και εργάστηκαν για την ένταξη του παραπάνω έργου, την εταιρεία που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Σαμαρτζή για την ολοκλήρωση και υποβολή του φακέλου.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, δήλωσε: «Η ένταξη του έργου της Επανάχρησης του εμβληματικού κτιρίου στον Άγιο Πέτρο, με την διοργάνωση και τη φιλοξενία ποικίλων δράσεων και την προσέλκυση επισκεπτών, αποτελεί ένα έργο πνοής για τον ορεινό όγκο. Θα γίνει ο πυρήνας της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης τόσο του Αγίου Πέτρου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Ως Δημοτική αρχή εξασφαλίζουμε κάθε πρόσφορο πόρο για την ανάπτυξη του Δήμου και δίνουμε την απαιτούμενη βαρύτητα στις ορεινές περιοχές μας. Συνεχίζουμε δυναμικά υλοποιώντας μεθοδικά τους στόχους μας».

Σχετικές δημοσιεύσεις