Θεσμική συνάντηση μεταξύ Υφυπουργού Τουρισμού και ΠΟΞ

Τουριστική εκπαίδευση και εναλλακτικές μορφές τουρισμού τα κεντρικά θέματα συζήτησης που αναπτύχθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της υφυπουργού τουρισμού κας Ελενας Ράπτη και εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)    

Η αναγκαιότητα ανασχεδιασμού της τουριστικής εκπαίδευσης και ο επαυξημένος ρόλος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη της ηπειρωτικής Ελλάδος, αποτέλεσαν το επίκεντρο συζήτησης, σε θεσμική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  μεταξύ της Υφυπουργού Τουρισμού κας Έλενας Ράπτη και εκπροσώπων  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα αρμοδιότητας της Υφυπουργού Τουρισμού, κατά κύριο λόγο σχετικά με τον θεσμό της τουριστικής κατάρτισης σε όλες της εκπαιδευτικές βαθμίδες με έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία καλείται να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου τουρισμού.

Η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και η ανάπτυξη κατάλληλων στελεχών,  αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που ο ξενοδοχειακός κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Αποφασίστηκε το προσεχές διάστημα να κατατεθει εκ μερους της Π.Ο.Ξ. ολοκληρωμένη πρόταση για τον Ανασχεδιασμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση με βασικό θέμα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)  στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Χατζης, Πρόεδρος, ο κ. Μανώλης Γιαννούλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Αντιπρόεδρος και ο κ. Ευγένιος Βασιλικός, Μέλος του Δ.Σ.

Σχετικές δημοσιεύσεις