Θεματικό Εργαστήριο «Βιοεπιστήμες-Υγεία και Φάρμακα», στην Τρίπολη

  • Δημήτρης Πτωχός: «Καλούμαστε να κάνουμε την περιοχή μας πόλο έλξης επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού»

Στο Θεματικό Εργαστήριο «Βιοεπιστήμες-Υγεία και Φάρμακα» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.


Ήταν το πρώτο Θεματικό Εργαστήριο, που έγινε στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), η οποία αποτελεί θεσμικό φορέα των Ελληνικών Φαρμακευτικών Βιομηχανιών της χώρας.


Στόχος ήταν η καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων, η αναζήτηση προτεραιοτήτων για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» στο δεδομένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο που αυτό έχει.


Η διερεύνηση πιθανών συνεργειών, η προώθηση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα, η δυνατότητα δημιουργίας πλέγματος δορυφορικών ως προς τον τομέα Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων της Περιφέρειας με στόχο την κάλυψη θέσεων εργασίας, ήταν τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση.


O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε: «Η ανάπτυξη με άξονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που έχουμε σαν Νέα Περιφερειακή Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό καλούμαστε να είμαστε συγκεκριμένοι, ώστε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Πελοποννήσου, όπως με τα Επιμελητήρια και τους Δήμους».


Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον τομέα του φαρμάκου ως ένα βασικό τομέα επενδυτικού ενδιαφέροντος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είπε: «Πρόκειται για έναν από τους αναδυόμενους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο με τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούνται, όσο και με αυτές που προσδοκούμε να φέρουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα cluster (επιχειρηματικό συνεργατικό σχηματισμό), ένα οικοσύστημα γύρω από το φάρμακο, με πολλές συνέργειες και με άλλους παραγωγικούς χώρους, στους οποίους έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα».


Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Δημήτρης Πτωχός δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η Περιφέρεια οφείλει να υλοποιήσει άμεσα μία δέσμη δράσεων και κινήτρων ώστε να προσελκυσθούν και διευκολυνθούν τέτοιου είδους επενδύσεις για να γίνει πράξη αυτό που χαρακτηρίζεται «κυκλική οικονομία».

Σχετικές δημοσιεύσεις