ΤΑΠ ΤοΚ: Εγκρίθηκε η διακήρυξη για τα έργα στην παραλίμνια περιοχή του Λάδωνα

Εγκριτική απόφαση για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος», υπέγραψε ο Προϊστάμενος του Ειδικού Φορέα Διαχείρισης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αρκαδία 2020» (ΤΑΠ ΤοΚ), κ. Παναγιώτης Μαντάς.
Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου -χωρίς ΦΠΑ- ανέρχεται σε 951.612,90 €.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12 μήνες), από την υπογραφή της σύμβασης.
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ

Υπάρχει πρόβλεψη για σειρά εργασιών επέμβασης για την αναβάθμιση σε τέσσερα σημεία κατά μήκος του έργου.
Η διαμόρφωση κατάλληλων και ήπιων διαδρομών αποσκοπεί στην ασφαλή μετάβαση τόσο των πεζοπόρων αλλά και των ποδηλατών από το επίπεδο του δρόμου προς την περιοχή ανάπλασης.
Η μέση υψομετρική διαφορά του υπάρχοντος ασφαλτοστρωμένου δρόμου από την στάθμη του νερού (θερινοί μήνες) είναι της τάξεως των (4) τεσσάρων μέτρων.
Όσον αφορά τις διαβάσεις των πεζών-ποδηλάτων, πλάτους 2.50μ, επιστρώνονται με ψυχρά υλικά.
Ο δρόμος πρόσβασης των οχημάτων, πλάτους 3.35μ, θα επιστρωθεί με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο.
Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία υπαίθριων χώρων καθιστικού από τοπική πέτρα, ύψους 40εκ και πλάτους 50εκ, με άνω επένδυση με ξυλεία.
Οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων τοποθετούνται σε παραλληλία με τον δρόμο πρόσβασης για την ομαλή κίνηση των οχημάτων.
Οι χώροι αναψυχής διαμορφώνονται καταλλήλως με φύτευση, καθιστικούς πάγκους και στέγαστρα.
Οι θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν έργα ανάπλασης είναι συνολικά τέσσερις, και διαφοροποιούνται μεταξύ τους μόνο ως προς την μορφή.
To συνολικό μήκος της παρέμβασης δεν υπερβαίνει τα 450μ.
Ουσιαστικά η φιλοσοφία της επέμβασης είναι ίδια σε όλα τα σημεία και μεταβάλλονται μόνο τα γεωμετρικά στοιχειά, όπως το μέγεθος, το και το σχήμα, όπως επίσης και οι ποσότητες των υλικών και του απαραίτητου για την αναψυχή Εξοπλισμού. Αυτό που δεν διαφοροποιείται σε κανένα σημείο της επέμβασης είναι η κατασκευαστική δομή, και η προτεινόμενη υπόβαση και ο τρόπος αντιστήριξης των γαιών.

Σχετικές δημοσιεύσεις