Η Τρίπολη αναγορεύεται τάχιστα ευρωπαϊκό κέντρο φαρμάκου – Μετά τη DEMOS, η WIN MEDICA και η FARAN

Το τι είναι ο μηχανισμός του clawback, πώς και πότε σχεδιάστηκε, κυρίως δε, πώς λειτουργεί, ώστε να χρηματοδοτεί τις νέες επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Τρίπολη, κι αν ακόμα το επιχειρούσαμε με μακροσκελή μας ανάλυση, λίγο θα ωφελούσε τον αναγνώστη, παρ’ εκτός εκείνον που επιθυμεί να επεξεργαστεί ιδεολογικά και πολιτικά θέματα.

Περισσότερα