Διαγωνισμός για το κυλικείου του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Τρίπολης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε ΙΔημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Τρίπολης.Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 και ώρα από 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. στο γραφείο του Προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Χατζόπουλου Στέφανου στο Δημαρχείο επί των οδών Λαγοπάτη 45 & ΑταλάντηςΩς ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 και ώρα 13:45 π.μ. και ως χώρος…

Περισσότερα