Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»

Περισσότερα