«Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρουμε μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ»Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 71.982,00,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19-05-2021 στις 12:00 π.μ στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ, Δ/νση Βύρωνος 67 Καλαμάτα.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα…

Περισσότερα

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων καιλιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής παράδοσης του είδους, όπως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην περιοχή παράδοσης των καυσίμων, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης…

Περισσότερα