Οι Φίλοι των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αργολίδας ζητούν να διασωθούν τα αρχεία των δήμων

Απομένουν περί τις τριάντα μέρες για τις δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων.

Περισσότερα