Τρίκορφα, λίκνο της Επανάστασης

Του ΠΑΝ. ΒΕΜΜΟΥ Φάλανθος, ένας τόπος με πάνω από 5000 χρόνια ζωής, όπως μαρτυρούν κατάλοιπα σε διάφορες τοποθεσίες. Η Μαίναλος, η Λυκόα, η Δειπαία και η Σουμάτεια είναι γνωστά οικιστικά κέντρα της αρχαιότητας. Η Ταβία και το Ροεινό είναι Βυζαντινοί οικισμοί με ναούς δείγματα του πολιτισμού τους. Ο Φάλανθος είναι μια ξεχωριστή περιοχή του Τουρκοκρατούμενου Μοριά, αφού εδώ έδρασαν ονομαστοί κλέφτες που κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της λευτεριάς. Μα πάνω απ’ όλα ο Φάλανθος ταυτίζεται με την Επανάσταση, αφού σύσσωμος ο πληθυσμός του στρατεύθηκε σ’ αυτόν τον αγώνα και ανέδειξε…

Περισσότερα