«Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλεία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων»

• Σεμινάριο – Workshop στη Σχολή Οικονομίας & Τεχνολογίας, του ΠΑΠΕΛ, στην Τρίπολη

Περισσότερα