Ομιλία σήμερα στο «Βιοχάλκο»: «Φυλάγοντας παιχνίδια της παιδικής μας ηλικίας»

Τα παιχνίδια ως αντικείμενα συνυφαίνονται με τη ζωή των κατόχων τους αποκτώντας βιογραφική σημασία ανάλογα με το στάδιο της παιδικής ηλικίας. Με τη μετάβαση στην εφηβεία, άλλα παιχνίδια απαξιώνονται και πετάγονται, άλλα χαρίζονται, άλλα πωλούνται ως μεταχειρισμένα και άλλα φυλάγονται ως κειμήλια της παιδικής ηλικίας και σύμβολα των οικογενειακών δεσμών φορτισμένα με τις μνήμες της οικογενειακής ιστορίας.

Περισσότερα