Διαγωνισμός για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 158.800,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Περισσότερα

24 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Γορτυνίας

Συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα (Δασεργάτες και Εργάτες Δασοπροστασίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας) προσλαμβάνει ο Δήμος Γορτυνίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2023 (ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου).

Περισσότερα