Δύο νέες προσκλήσεις από το ΤΑΠΤοΚ

Δύο νέες προσκλήσεις του ΤΑΠΤοΚ, οι οποίες αφορούν Δήμους αλλά και ιδιώτες, αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν.Οι δύο προσκλήσεις είναι οι παρακάτω:«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων»Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού.Το ΤΑΠΤοΚ προσκαλεί τους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση των…

Περισσότερα