ΤΕΧΑΝ: «Εμείς δωρίzουμε 1.000.000 €, Εσύ Αποφασίzεις πού θα το Μοιράσεις»

Η ΤΕΧΑΝ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Εμείς δωρίΖΟΥΜΕ 1.000.000 €, Εσύ αποφασίΖΕΙΣ πού θα το μοιράσεις», δίνει το βήμα σε όλους τους πολίτες και μας προσκαλεί να επιλέξουμε και να ψηφίσουμε πρωτοβουλίες, έργα & δράσεις που έχουν πραγματική σημασία και ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές όλων μας.

Περισσότερα