Πολιτιστικό Κέντρο Βιδιακίου: Να απαγορευθεί η εγκατάσταση υδροηλεκτρικών έργων στον Ερύμανθο

Υπόμνημα με θέμα: «Επί της Δημόσιας Διαβούλευσης του προσχεδίου της 2ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου κατά το μέρος που αφορά τον ποταμό Ερύμανθο, το οποίο ήδη υποβλήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», μας κοινοποιεί ο εκπρόσωπος του φορέα «Πολιτιστικό Κέντρο Βιδιακίου Αρκαδίας – ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», Γιώργος Κολιόπουλος, πληροφορώντας μας, επιπλέον, ότι η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώνεται έως τις 10/11/2023.

Περισσότερα

Αντιδρά στη δημιουργία Υ/Σ στον Ερύμανθο ποταμό το «Πολιτιστικό Κέντρο Βιδιακίου – Το Σχολείο»

Αντιρρήσεις προβάλλει το «Πολιτιστικό Κέντρο Βιδιακίου Αρκαδίας – Το Σχολείο» για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορά σε έργο δημιουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στον ποταμό Ερύμανθο και είναι σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 14/12/2020.Η φωτογραφία, τραβηγμένη τον Νοέμβριο του 2020 στη θέση όπου προβλέπεται να γίνει το έργο, μαρτυρά πως η ποσότητα των υδάτων στην κοίτη του ποταμού, στην περίπτωση που λειτουργήσει το εν λόγω εργοστάσιο, θα στερέψει. Το κείμενο των αντιρρήσεων του φορέα έχει ως εξής:«Αντιρρήσεις που αφορούν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία και λειτουργία…

Περισσότερα