Ερώτηση για τη στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Κοντοβάζαινας με αγροτικό ιατρό

«Έχω επανειλημμένως αναδείξει τα προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΣΥ, ζητώντας την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα