Συνάντηση εργασίας του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου με την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η τουριστική ανάπτυξη και οι επενδύσεις στο αγροδιατροφικό τομέα σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου.

Περισσότερα