«Όχι» στη μονάδα βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης και από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος

Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, αρνητικά γνωμοδότησε και η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος (ΠΕΠ), σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας βιοαερίου που επιχειρείται να εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Η ΠΕΠ συνεδρίασε χθες, για πρώτη φορά, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη με δύο βασικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα