Ο εορτασμός της Επετείου του «Όχι» στο Βαλτεσινίκο!

Επιφορτισμένοι με την ευθύνη να παραστούν στις εορταστικές εκδηλώσεις των κωμοπόλεων – εδρών των οκτώ (8) Περιφερειακών Ενοτήτων του Δήμου Γορτυνίας ήταν όλοι οι αντιδήμαρχοι του ομώνυμου Δήμου και, όπου αυτοί δεν έφθαναν, οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, με Εντολή του δημάρχου Ευστάθιου Κούλη.

Περισσότερα