Δόθηκε παράταση στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του ΤΑΠ ΤΟΚ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αφουγκραζόμενο την αγωνία των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» ανέλαβε την πρωτοβουλία και υπέβαλε αίτημα προς την ΕΥΔ Πελοποννήσου για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερα