Ανακοίνωση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ιατρών Ν. Αρκαδίας για τις εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ  Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Στις 16-10-22 πραγματοποιούνται οι εκλογές στον πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο(Π.Ι.Σ.) για ανάδειξη : 1 . Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου  και μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.)  3. Εξελεγκτικής Επιτροπής  4. Εκπροσώπων για την Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

Περισσότερα