Επιπλέον «φύλαξη» στις περιοχές Natura

Νέοι φύλακες μπαίνουν ενεργά στην υπηρεσία των προστατευόμενων περιοχών, καθώς οι υπάλληλοι-επιστήμονες και φύλακες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος (ΟΦΥΠΕΚΑ), με βάση εντολή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναβαθμίζονται σε «ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους».

Περισσότερα