Σεμινάρια ΕΦΕΤ από την ΟΕΒΕ Αρκαδίας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 (ΦΕΚ Β’ 1616), οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με τον κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε. Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της ΟΕΒΕ Αρκαδίας υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης 10 ωρών εγκεκριμένα από τον ΕΦΕΤ Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων».

Περισσότερα

Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας θα ιδρυθεί στην Τρίπολη

Μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Τρίπολης, του δήμου Γορτυνίας και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας (ΟΕΒΕΑ) και σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» θα δημιουργηθεί «Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας» στο κτηριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας Ο.Ε.Β.Ε. Αρκαδίας εμβαδού 2.500 m2 σε οικόπεδο 4.600 m2, έργου προϋπολογισμού 30.000.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα