Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Τρίπολης και κάτοικοι της Δόριζας λένε «όχι» στον Σταθμό των 250 ΜW, προσέφυγαν από κοινού στο ΣτΕ

Μοναδική σύμπνοια παρουσιάζουν Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Τρίπολης και κάτοικοι του χωριού Δόριζα Αρκαδίας. Προσέφυγαν από κοινού στο ΣτΕ (15/12/23), προκειμένου για την ακύρωση της απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο «Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή Δόριζας συνολικής ισχύος 250 MW.

Περισσότερα