Πρόσληψη 17 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ/ 3/2022 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4643/2019, όπως ισχύει.

Περισσότερα