«Η αυτανάφλεξη λιγνίτη σύνηθες φαινόμενο»

«Αυτανάφλεξη, που συμβαίνει συχνά και άμεσα αντιμετωπίζεται, είναι το παρατηρηθέν γεγονός αναδυόμενου καπνού στην υπαίθρια αποθήκη λιγνίτη του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» σύμφωνα με την απάντηση της ΔΕΗ στην εύλογη ανησυχία επιστολογράφου μας, του κυρίου Ιωάννη Ασημακόπουλου, από το Ίσιωμα Καρυών Μεγαλόπολης.

Περισσότερα

Πρόσληψη 17 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ/ 3/2022 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4643/2019, όπως ισχύει.

Περισσότερα