Πρόσληψη 21 ατόμων από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2021ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. H ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : Κωδικός θέσης: 201Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕιδικότητα: ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣΑριθμός ατόμων: 3 Κωδικός…

Περισσότερα