Το Λαογραφικό Μουσείο στις Κολλίνες· ένα άγνωστο «θησαυροφυλάκιο» τοπικής ιστορίας

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ως φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, θυμάμαι σε μια διάλεξη τον καθηγητή μας Νικόλαο Ζαχαριά, να μας θέτει ως ερώτημα πόσα είναι τα λαογραφικά μουσεία στη Μεσσηνία.

Περισσότερα