Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Παγκράτιο η Δημητσανίτισσα Κωνσταντίνα Καζά

Η Κωνσταντίνα Καζά θα γυρίσει στη Δημητσάνα «Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Παγκράτιο» κι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση!

Περισσότερα