Κληροδοτήματα… ένας θησαυρός στα «σκουπίδια»

Διαχρονικά υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί μας που αποφάσισαν να προσφέρουν μέρος ή και ολόκληρη την κινητή ή ακίνητη περιουσία τους σε Ιδρύματα, σε αγαθοεργίες αλλά και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, κυρίως στα χωριά καταγωγής τους. Οι περισσότεροι φρόντισαν στα δωρητήρια ή τις διαθήκες τους να περιγράψουν προσεκτικά τους σκοπούς της δωρεάς τους.

Περισσότερα