Καθαριότητα στις πόλεις – πρακτικές και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες απολύμανσης σε Κόρινθο, Αθήνα και επαρχία

Πολλές μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Κόρινθος, έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και προκλήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες απολύμανσης.

Περισσότερα