5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας από την ίδρυσή του το έτος 1989 έως σήμερα έχει εκδώσει πολλές ανακοινώσεις σχετικά με τη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, για τα τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα κι έχει καταθέσει σωρεία τεκμηριωμένων επιστημονικά προτάσεων, οι οποίες, δυστυχώς, δεν εισακούστηκαν από τα πρόσωπα και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν και οι προτάσεις αυτές έδιναν λύσεις σε σοβαρά τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν μέρος του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Περισσότερα