Λάθος με τον ΕΝΦΙΑ έχει επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας ενημερώνει με δελτίο Τύπου ότι η εσφαλμένη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τον ΕΝΦΙΑ έχει οδηγήσει σε μεγάλη επιβάρυνση τους ιδιοκτήτες ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ Κορινθίας αναφέρει:«Μετά από πολλαπλές καταγγελίες και παράπονα για τον τρόπο που η ΑΑΔΕ εφαρμόζει: α) το άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν. 4223/2013 που αφορά στην παλαιότητα του κτίσματος, β) Την παρ. 2α του Ν. 4223/2013 που αφορά στην τιμή ζώνης (Ε/Μ2), γ) Την παράγραφο 2β του Ν. 4223/2013 που αφορά στον συντελεστή παλαιότητος κτίσματος (ΣΠΚ) και δ)…

Περισσότερα