«Οι οικισμοί της Τρίπολης 17-21ος αιώνας»

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) υλοποίησε το ερευνητικό έργο «Οι οικισμοί της Τρίπολης 17ος-21ος αιώνας» με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η μελέτη των οικισμών και του πληθυσμού του ελληνικού χώρου στα νεότερα χρόνια αποτελεί συστηματική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιστορία των Οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αιώνας» και η ιστοσελίδα του έργου εντάσσεται στις ερευνητικές του προτεραιότητες για την αποτύπωση των σχετικών δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα του έργου και η ψηφιακή πλατφόρμα θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου…

Περισσότερα