Πρόσληψη προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΗπείρουΠεριοχή ΤρίποληςΛυκούργου & ΝαυαρίνουΤ.Κ. 22100 – ΤρίποληΗμερομηνία.: 28-09-2021Αρ. Πρωτ. : 7579 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Ητου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4643/2019Την υπ’ αριθμ. 59/2021 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλουανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύωνγια την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιοχής Τρίπολης/ Διεύθυνσης…

Περισσότερα