Χρήσιμες οι ηλεκτρονικές ενημερωτικές πινακίδες, αλλά…

Ωραία, πολύ χρήσιμη η ηλεκτρονική ενημερωτική πινακίδα που ετέθη στα Χάνια του Πλάτσα, περίπου δέκα χιλιόμετρα έξω από την Τρίπολη, στη διασταύρωση που οδηγεί προς το Κακούρι κ.λπ., πλην, όμως, εκεί χρειάζεται να φτιαχτεί ο κόμβος και οπωσδήποτε φανάρια, για ν’ αποφεύγουμε τα συχνά ατυχήματα.

Περισσότερα