Νέο

ΕΛΣΤΑΤ: Έναρξη της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

28 Μαρτίου 2021

Το κτήριο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ ), Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την έναρξη της Απογραφής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 2021 από τη, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας. Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 αφορά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Χώρας και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.
Σκοπός της Απογραφής είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των […]

Συνέχεια →