Νέο

Aκίνητο 500 μ. ζητά να μισθώσει ο ΕΛΓΑ για τη στέγαση των υπηρεσιών τού Υποκαταστήματος Τρίπολης

22 Ιουλίου 2020

O Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια (γραφειακοί χώροι, χώροι αρχειοθέτησης, κ.λ.π.) πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.) περίπου, με δυνατότητα απόκλισης ±10%, για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, προϋπολογισμένης δαπάνης κατ’ ανώτατο όριο τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€) ευρώ, ετησίως, με αριθμό διακήρυξης 7353/2020.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) […]

Συνέχεια →