Μία υποτροφία από το Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου και Άννης Σακελλαρίου

Η Δ.Ε. Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Άννης Σακελλαρίου» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μια (1) υποτροφία σε πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των ΑΕΙ της χώρας, που αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου 18,5 και άνω.

Περισσότερα