ΠΑΠΕΛ: Δωρεάν σεμινάριο με έμφαση στη Λογιστική Χρηματοοικονομική

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιώντας το στρατηγικό τους σχέδιο, που αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης, πραγματοποιεί το σεμινάριο – workshop με τίτλο «Εισαγωγή στο σύστημα ERP της SAP με έμφαση στη Λογιστική Χρηματοοικονομική».

Περισσότερα