Ο Δρόμος της Μεγαλόπολης

Γνωστή είναι η ιστορία και η παντοδυναμία της Μεγαλόπολης στα μετακλασικά χρόνια, όπως γνωστή είναι και η σύγχρονη προσφορά της στην παραγωγή ενέργειας, που όμως και λόγω λιγνίτη συνοδεύθηκε από περιβαλλοντικό κόστος και υποβάθμιση της υγείας των κατοίκων της.Και πρέπει να τονίσουμε από την αρχή πως η πολιτική της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα- και στην περίπτωσή μας από το λιγνίτη- είναι απολύτως ορθή, γιατί συνδέεται με την αποκατάσταση και προστασία της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Γνωστό είναι επίσης πως αυτή η πολιτική προωθείται και επιβάλλεται στα πλαίσια της Ε.Ε., με αντιστάθμισμα…

Περισσότερα