Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ραδιοαστρονομίας στο Κεραστάρι

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ραδιοαστρονομίας θα πραγματοποιηθεί στο Κεραστάρι του Δήμου Τρίπολης 12-18 Ιουνίου με θέμα: «Timing and Imaging of compact sources with SKA pathfinders and precursors (Χρονομέτρηση και Απεικόνιση συμπαγών πηγών με δρομολογητές και προδρόμους SKA)».

Περισσότερα