Δήμος Τρίπολης: Διαβούλευση για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) αποτελούν ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης μέσω του οποίου μπορούν να εφαρμοστούν βιώσιμες αναπτυξιακές στρατηγικές στις αστικές περιοχές.

Περισσότερα